Kuopion säilyminen vetovoimaisena asumisen, yrittämisen ja opiskelemisen kaupunkina on minulle tärkein tavoite seuraavallakin vaalikaudella. Meillä on vahvuuksia, joita hyödyntämällä tavoite saavutetaan. Metsä, maaseutu, matkailu, koulutus sekä tutkimus ovat vahvuuksiamme, joiden kautta syntyy uutta työtä. Päätöksenteon pitää tukea näiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämistä. Näin varmistamme hyvän ja laajan kuntapalvelutarjonnan kaikille kuntalaisille ja huolenpidon vauvasta vaariin.

Tiivistetysti:

1. Vahva koulutusosaaminen on Kuopion kehittymisen perusta

Laadukas peruskoulutus luo oppimisen perustan.

Vahva ammattikoulutus tuottaa hyvinvoinnin tekijöitä.

Monipuolinen lukiokoulutus valmistaa vaativan oppimisen
tielle.

Työelämäläheinen ammattikorkeakoulutus tukee elinkeinoelämän
kasvua.

Yliopistokoulutus varmistaa alueen kehittymisen.

2. Ennakoiva ja tarpeisiin reagoiva kaavoitus luo edellytyksiä kehittyvälle yrityselämälle

3. Kuopion on panostettava ikääntyvien ihmisten hyvinvointiin

4. Laajan maaseudun peruspalveluverkon toiminta on turvattava

5. Rikkaan ja moni-ilmeisen maaseudun pitää näkyä kaupunkimarkkinoinnissa