Tuleville valtuutetuille riittää päättämistä

Share |

Keskiviikko 29.3.2017 klo 9:32 - Anna Olkkonen


Kuntarakenne muuttuu tulevina vuosina maakuntahallinnon ja sote uudistuksen pyörteissä. Niin myös Kuopion kuntapalvelut. Päätöksenteon rakenteiden ja toimielinten on mukauduttava muutokseen. Uudistustyötä Kuopiossa on jo aloitettu, mutta huhtikuussa valittavalla valtuustolla on iso rooli sen muotoutumisessa ja valmistelussa.

Julkisessa keskustelussa ja lehdistössä yhdeksi syyksi kuntavaaliehdokkaiden nihkeälle saamiselle on esitetty sitä, ettei tiedetä millaisia tehtäviä ja millaista valtaa tulevat valtuutetut käyttävät vai jääkö mitään tarpeeksi tärkeäksi koettua päätettävää. Sellainen huoli on turhaa.

 Kuntien luottamushenkilöt päättäjinä ovat tulevaisuudessakin paljon vartijoita. Vaikka sote vie mennessään maakuntaan keskimäärin puolet kuntien budjeteista, jäljelle jäävät palvelualueet ovat kuntien kehityksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Tärkeimpinä hyvinvoinnin edistäminen, elinvoimaisuuden varmistaminen sekä opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen järjestäminen.

Hyvinvoinnin edistämisen on oltava mukana ohjaavana periaatteena kaupunkimme kaikessa toiminnassa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Laaja-alainen, palvelualuerajojen yli menevä ja eri ammattilaisten osaamisen yhdistävä yhteistyö luo parhaiten perustan asukkaiden hyvälle ja terveelle elämälle. Sillä on heijastukset muuhunkin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja on siksi kannattavaa investointia tulevaisuuteen.

Jo tällä hetkellä Kuopion hyvinvointiryhmä tekee upeaa työtä. Sitä on nostettava nykyistä reippaammin esille valmistelussa ja päätöksenteossa. Vuosittainen hyvinvointikertomus pitää nostaa keskusteluun henkilöstökertomuksen tavoin talousarvion laadinnassa ja tilinpäätöksessä.

Kaupungin elinvoimaisuuden varmistaminen luo kestävyyttä ja jatkuvuutta myönteiselle kehitykselle ja on merkittävässä roolissa. Nykyiset työpaikat on pystyttävä säilyttämään ja luomaan uusia. Asumisen ja yrittäjyyden houkuttelevuudesta on huolehdittava.  Ennakoiva ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä alueiden ja maankäytön suunnittelu sekä kaavoituksen sujuvuus ovat avainasemassa. 

Kuopio on investoinut, tosin liian vähän, ja sen seurauksena on kertynyt investointipaineita ja -velkaa. Uusilla luottamushenkilöillä on erinomaiset mahdollisuudet asettaa investointikohteita tärkeysjärjestykseen ja vaikuttaa monin tavoin kehityksen suuntaan.

Kuopion kehitys on ollut useampana vuotena myönteistä monella mittarilla arvioituna. Valtuusto on joutunut tekemään valintoja ja rankkoja päätöksiä sekä karsimaan palveluverkkoa.  Se on ollut välttämätöntä talouden pohjan vahvistamisessa ja tasapainottamisessa. Vastuullista taloudenpitoa vaaditaan uudelta valtuustoltakin laadukkaiden kuntapalvelujen varmistamiseksi.

Valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa tehdään lukuisia päätöksiä, jotka heijastuvat kaupungin henkilöstöön. Vuosittaisissa talousarvioissa vahvistetaan kunkin palvelualueen voimavarat, joilla palvelut tuotetaan.  Päätöksillä on turvattava henkilöstön jaksaminen ja osaaminen. Kaupungin palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tekee hyvinvoiva henkilöstö.

Päättämistä ja huolenpitoa riittää tulevillekin vastuunkantajille.

Avainsanat: valtuustotyö, luottamushenkilö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini