Maaseutu mukaan näkyvämmin kaupunkimarkkinointiin

Keskiviikko 5.4.2017 klo 17:48 - Anna Olkkonen

Kuntaliitosten myötä Kuopio on saanut ympärilleen laajan, vehreän ja vesistöisen maaseudun. Sen markkinointi asumisen ja yrittämisen mahdollisuutena on liian vähäistä. Rikkaan ja moni-ilmeisen maaseudun pitää näkyä paremmin kaupunkimarkkinoinnissa.

Vetovoimaisen Kuopion imagokampanjoissa korostetaan monipuolisia asumisen vaihtoehtoja. Kuopiolaisten etuoikeus on mahdollisuus valita asuinpaikkansa maalta, taajamista, lähiöistä tai ruutukaava-alueelta. Se ei kuitenkaan nouse esille markkinoinnissa. Maaseudun viihtyisiä, toimivia ja turvallisia asuinympäristöjä on nostettava näkyvämmin esille mainonnassa.

Kaikista liitoskunnista, Riistavedeltä viimeisimpänä liittyneeseen Juankoskeen, löytyy tonttitarjontaa asunto- ja yritysrakentamiseen valmiin infrastruktuurin ja palvelujen läheltä. Kiinnostuneen rakentajan tai yrittäjän on vaikea saada niistä tietoa. Kuopion rakentajille suunnatuilta kotisivuilta en löytänyt yhtään vapaata tonttia maaseutualueelta. Mutta niitä on siellä. Etsijän täytyy osata kysyä ja olla itse aktiivinen, jos mielii yrittämään, rakentamaan ja asumaan maalle.

Kuopiossa on monipuolinen elinkeinorakenne ja yrittäminen on mahdollista maaseudullakin. Siellä on muutakin elinkeinotoimintaa kuin maatiloja. Tätä monipuolisuutta on korostettava. Sieltä löytyvät hyödynnettävissä olevat yritystontit on muistettava kaupungin yritysyhteisyössä, elinkeinopolitiikassa ja yritysmarkkinoinnissa.

Kyläyhdistykset ja asukasyhdistykset ovat liian vähän käytetty yhteistyön voimavara markkinoinnissa. Tulevat kyläraadit toivottavasti ottavat vastaan maaseudun myynnin haasteet yhdessä kaupungin henkilöstön kanssa. Vireitä ja idearikkaita toimijoita riittää kaikilla liitosalueilla.

Kirkonkylissä ja kylätaajamissa on edelleen toimivia kuntapalveluja. Maaseudun palveluverkostoa tarvitaan ja sen varmistamisella turvataan kylien vireys. Jokaisella on oltava oikeus valita, mihin kotinsa ja elämänsä perustaa. Tärkeä osa hyvää elämää on viihtyisä elinympäristö omassa kotikunnassa ja mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopiva asumisen paikka ja muoto. Ihmisten, palvelujen ja työpaikkojen keskittäminen ja keskittyminen vain kaupunkien keskustoihin ei ole kenenkään etu.

Ilman ympäristöä ei ole vahvaa keskustaa. Hyvinvoiva maaseutu on etu koko kaupungille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maaseutu, kaupunki markkinointi, rakentaminen

Huolenpitoa tarvitaan

Perjantai 31.3.2017 klo 8:47 - Anna Olkkonen

Kunta luo edellytyksiä yritystoiminnalle ja työpaikkakehitykselle. Kehitys turvaa elinvoiman ja asukkaiden huolenpidon. Ilman työtä ei ole toimeentuloa, kuntalaisia, veromaksajia eikä mahdollisuuksia pitää yllä vaikuttavia kuntapalveluja tarvitsijoille vauvasta vaariin.

Kuopion kolmesta vahvuudesta - metsä, maatalous ja matkailu – nousevat hyvät edellytykset uusien työpaikkojen syntymiselle. Teollisuuden kasvu luo mahdollisuuksia Kuopiolle. Finpulpin taloudelliset heijastusvaikutukset Kuopion seudulle ovat noin 1 miljardin luokkaa. Uusi tehdas työllistää paljon jo rakentamisvaiheessa.

Parasta kuopiolaiselle ja koko maakunnan elinkeinoelämälle ovat biotuotetehtaan mukanaan tuomat pysyvät työllistämisvaikutukset monille yrityksille logistiikasta lukuisiin palveluihin. Heijastusvaikutukset ovat todella merkittävät. Kyse on maakunnallekin elintärkeästä hankkeesta. Luotan tämän päivän tutkimukseen, tekniikkaan ja ammattilaisten osaamiseen ja siihen, että hanke toteutuu Kallavettä tärvelemättä.

Metsä on jatkuvasti uusiutuva luonnonvara. Sitä pitäisi hyödyntää enemmän myös matkailuvalttina. Ulkomaalaisille metsän, vesistöjen ja luonnon puhtaudesta, antimista, kauneudesta ja rauhasta maksaville matkailijoille tarvitaan entistä runsaampaa ympärivuotista palvelutarjontaa. Kuopiossa on luontomatkailussa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia esimerkiksi Puijolla. Tahkon kehittäminen tukee vahvasti Kuopion kaupungin matkailullista imagoa.

Maatalous ja siihen liittyvät elinkeinot ovat merkittäviä työllistäjiä laajentuneessa Kuopiossa. Olemme Suomen suurin maidon ja lihan tuottaja. Maaseudulla, sen palveluilla ja infrastruktuurin toimivuudella on suuri taloudellinen merkitys. Niiden kehittäminen pitää näkyä vahvana kaupungin elinkeinopolitiikassa. 

Kaupunki ja muut julkiset työnantajat ovat merkittäviä työllistäjiä Kuopiossa. Ilman yrittäjiä ja yritystoimintaa ei kuitenkaan synny uusia työpaikkoja.  Elinkeinopolitiikka ja yritysyhteistyö ovat avainasemassa. Kaupungille on elintärkeää luoda hyvät toimintamahdollisuudet nykyiselle ja uudelle elinkeinoelämälle.

Ennakoiva ja tarpeisiin reagoiva kaavoitus luo edellytyksiä kehittyvälle yritystoiminnalle ja kaupungin kasvulle. Kaavoituksen on oltava toimivaa, nopeaa ja joustavaa. Savilahti ja Sorsasalo ovat hyviä esimerkkejä kaavoitusprosessin onnistumisista.

Työssäkäynnillä ja uusien työpaikkojen saamisella ei ole merkitystä vain yksittäisten ihmisten ja perheiden hyvinvoinnille ja elämän laadulle. Se näkyy myös kaupungin taloudessa. Kuopio on maksanut työmarkkinatuen kuntarahoitusosuutta lähes 12 miljoonaa euroa vuonna 2016 eli noin 1 milj €/kk.  Vain uudet työpaikat ja korkea työllisyys tuovat tähän helpotusta.

Työ tuo hyvinvointia, huolenpitoa ja terveyttä.

 

1 kommentti . Avainsanat: tyopaikat, elikeinopolitiikka, hyvinvointi

Tuleville valtuutetuille riittää päättämistä

Keskiviikko 29.3.2017 klo 9:32 - Anna Olkkonen

Kuntarakenne muuttuu tulevina vuosina maakuntahallinnon ja sote uudistuksen pyörteissä. Niin myös Kuopion kuntapalvelut. Päätöksenteon rakenteiden ja toimielinten on mukauduttava muutokseen. Uudistustyötä Kuopiossa on jo aloitettu, mutta huhtikuussa valittavalla valtuustolla on iso rooli sen muotoutumisessa ja valmistelussa.

Julkisessa keskustelussa ja lehdistössä yhdeksi syyksi kuntavaaliehdokkaiden nihkeälle saamiselle on esitetty sitä, ettei tiedetä millaisia tehtäviä ja millaista valtaa tulevat valtuutetut käyttävät vai jääkö mitään tarpeeksi tärkeäksi koettua päätettävää. Sellainen huoli on turhaa.

 Kuntien luottamushenkilöt päättäjinä ovat tulevaisuudessakin paljon vartijoita. Vaikka sote vie mennessään maakuntaan keskimäärin puolet kuntien budjeteista, jäljelle jäävät palvelualueet ovat kuntien kehityksen ja kuntalaisten hyvinvoinnin kannalta keskeisiä. Tärkeimpinä hyvinvoinnin edistäminen, elinvoimaisuuden varmistaminen sekä opetus-, kulttuuri- ja liikuntapalvelujen järjestäminen.

Hyvinvoinnin edistämisen on oltava mukana ohjaavana periaatteena kaupunkimme kaikessa toiminnassa kaavoituksesta liikunta- ja kulttuuripalveluihin. Laaja-alainen, palvelualuerajojen yli menevä ja eri ammattilaisten osaamisen yhdistävä yhteistyö luo parhaiten perustan asukkaiden hyvälle ja terveelle elämälle. Sillä on heijastukset muuhunkin kuin sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttöön ja on siksi kannattavaa investointia tulevaisuuteen.

Jo tällä hetkellä Kuopion hyvinvointiryhmä tekee upeaa työtä. Sitä on nostettava nykyistä reippaammin esille valmistelussa ja päätöksenteossa. Vuosittainen hyvinvointikertomus pitää nostaa keskusteluun henkilöstökertomuksen tavoin talousarvion laadinnassa ja tilinpäätöksessä.

Kaupungin elinvoimaisuuden varmistaminen luo kestävyyttä ja jatkuvuutta myönteiselle kehitykselle ja on merkittävässä roolissa. Nykyiset työpaikat on pystyttävä säilyttämään ja luomaan uusia. Asumisen ja yrittäjyyden houkuttelevuudesta on huolehdittava.  Ennakoiva ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäävä alueiden ja maankäytön suunnittelu sekä kaavoituksen sujuvuus ovat avainasemassa. 

Kuopio on investoinut, tosin liian vähän, ja sen seurauksena on kertynyt investointipaineita ja -velkaa. Uusilla luottamushenkilöillä on erinomaiset mahdollisuudet asettaa investointikohteita tärkeysjärjestykseen ja vaikuttaa monin tavoin kehityksen suuntaan.

Kuopion kehitys on ollut useampana vuotena myönteistä monella mittarilla arvioituna. Valtuusto on joutunut tekemään valintoja ja rankkoja päätöksiä sekä karsimaan palveluverkkoa.  Se on ollut välttämätöntä talouden pohjan vahvistamisessa ja tasapainottamisessa. Vastuullista taloudenpitoa vaaditaan uudelta valtuustoltakin laadukkaiden kuntapalvelujen varmistamiseksi.

Valtuustossa, hallituksessa ja lautakunnissa tehdään lukuisia päätöksiä, jotka heijastuvat kaupungin henkilöstöön. Vuosittaisissa talousarvioissa vahvistetaan kunkin palvelualueen voimavarat, joilla palvelut tuotetaan.  Päätöksillä on turvattava henkilöstön jaksaminen ja osaaminen. Kaupungin palvelujen laadun ja vaikuttavuuden tekee hyvinvoiva henkilöstö.

Päättämistä ja huolenpitoa riittää tulevillekin vastuunkantajille.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: valtuustotyö, luottamushenkilö

Sujuvat koulutuspolut

Tiistai 14.3.2017 klo 12:20 - Anna Olkkonen

Vahva koulutusosaaminen on Kuopion kehittymisen perusta. Meillä on tarjolla erinomaiset elinikäisen oppimisen polut esiopetuksesta yliopistotutkintoon saakka ja täällä voi väitellä tohtoriksi useilla tieteenaloilla. Oppilaitoksemme valmistavat lukuisille eri aloille ammattinsa osaajia ja hyvinvoinnin tekijöitä.

Laadukas peruskoulutus luo oppimisen perustan ja opetuksen voimavaroista ja laadusta on pidettävä hyvää huolta. Esiopetus ja ensimmäisten perusopetuksen vuosien alakoulut on pystyttävä säilyttämään lähipalveluna. Yläkoululaisilla koulumatka voi jo olla pidempikin, mutta koulumatka-aikojen on pysyttävä lain sallimassa rajassa maaseudullakin.

Monipuolinen lukiokoulutus valmistaa vaativan oppimisen tielle. Kuopiossa on oltava lukiopaikkoja riittävästi, vaikka lukioverkkoa tiivistettäisiin. Kaikkia lukiopaikkoja ei tarvita kantakaupunkiin. Meidän maaseututaajamissa ja kylissä on jatkossakin nuoria, joiden siirtymistä toiselle asteelle lukioon tai ammatilliseen koulutukseen ei saa kohtuuttomasti vaikeuttaa huonoilla tai olemattomilla kulkuyhteyksillä. Yhteistyössä liikennöitsijöiden ja kaupungin kanssa löytyy varmasti toimivia reittiratkaisuja, joilla helpotetaan koulutuspaikkojen saavutettavuutta, sijaitsivat ne ydinkaupungissa tai maaseututaajamissa.

Savonia ammattikorkeakoulu, Itä-Suomen yliopisto ja Sakky ovat tuottavia ja vaikuttavia osaajien varmistajia ja niiden vetovoima nuorison keskuudessa on hyvä. Työelämäläheinen ammattikorkeakoulutus tukee elinkeinoelämän kasvua ja tuottaa yhdessä vahvan ammattikoulutuksen kanssa hyvinvoinnin tekijöitä. Yliopistokoulutus varmistaa alueen kehittymisen. Nämä ovat Kuopion tulevaisuuden takaajia ja näiden opinahjojen toimintaedellytyksistä kaupungin on omilla päätöksillään pidettävä hyvää huolta.  

Valtakunnallisestikin huomioitu Savilahti projekti on Kuopion kehittymisen kannalta tärkeimpiä edistettäviä hankkeita. Siinä rakennetaan kolmen koulutusasteen tiiviiseen yhteistyöhön perustuvia oppimisympäristöjä. Samalla alueelle on mahdollista rakentaa uusi asumisen, yrittämisen ja palvelujen kaupunginosa.  Näin astumme kohti ”Kampuskaupunkia” Saaristokaupungin jatkeena.

 

 

 

 

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: koulutus, oppiminen

Huolenpitoa huomennakin

Tiistai 7.3.2017 klo 15:38 - Anna Olkkonen

Vuosi sitten kuntavaaleihin mukaan lähteminen pohditutti paljon. Minulla on takana 20 vuotta luottamustehtäviä ja mielessä kävi kysymys, onko minulla vielä jotain annettavaa kuntalaisten hyväksi. Lopulta päätöksen tekeminen ei ollut vaikeaa. Kun on motivaatiota, intoa, kokemusta ja osaamista, miksi sitä ei kannattaisi käyttää yhteisten asioiden hoitamiseen.

Kuopiossa on jouduttu tekemään kuluneen vaalikauden aikana päätöksiä, jotka eivät ole olleet kaikkien mieleen. Päättäjänä joudun aika ajoin vaikeiden ratkaisujen eteen, kun valittavana on vain huonoja vaihtoehtoja. Olen näissä äänestyksissä pohtinut mahdollisimman paljon päätösten vaikutuksia laajasti ja perustellut valintani kaupungin kokonaisuutta ajatellen. Hankalat valintatilanteet ja ristiriitaiset tunteet on hyväksyttävä ja oltava valmis kovallekin kritiikille. Näissä hetkissä olen halunnut olla luja vaan en kova.

Olen edelleen valmis tarjoamaan yhteistyökykyäni ja verkostojani yhteiseen käyttöön kuopiolaisten hyväksi. Vielä löytyy virtaa. Yksittäisenä luottamushenkilönä pystyn vaikuttamaan päätöksentekoon, kun kerron mielipiteeni perusteluineen. Toisten kuunteleminen ja kuuleminen sekä kompromissiratkaisuihin pyrkiminen tiukan paikan tullen on ehdottoman tärkeää, muuten en pärjää. Näillä eväillä uskon pystyväni jatkamaan luottamushenkilötehtävääni onnistuneesti.

Syksyllä vaaleihin valmistautumisaikaa tuntui olevan runsaasti, mutta aika hurahtikin siivillä. Varsinaisen vaalityöni käynnistäminen alkoi vasta viime viikkoina, mutta perusta uudelleen valinnalleni ja yleensä luottamustehtävien hoidolle syntyvät koko vaalikauden aikana. Äänestäjäni ratkaisevat sen, olenko täyttänyt heidän antamansa tehtävän hyvin ja luottamuksen arvoisesti.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, luottamustoiminta